1. HABERLER

  2. YEREL

  3. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi İle Diğer Kış Spor Tesislerinin Özelleştirilmesi

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi İle Diğer Kış Spor Tesislerinin Özelleştirilmesi

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi İle Diğer Kış Spor Tesislerinin Özelleştirilmesi
A+A-

TÜMSİAD Başkanı Cafer Burucu, Erzurum Palandöken Kayak merkezi ile diğer kış spor tesislerinin özelleştirilmesi konusunda sivil toplum örgüt başkanlarıyla birlikte ortak basın açıklaması yaparak, "Bu

TÜMSİAD Başkanı Cafer Burucu, Erzurum Palandöken Kayak merkezi ile diğer kış spor tesislerinin özelleştirilmesi konusunda sivil toplum örgüt başkanlarıyla birlikte ortak basın açıklaması yaparak, "Bu özelleştirme sonucunda tesislerin Erzurumlunun malı olması için STK'lar olarak bu tesisleri satın alamaya ve bu konuda taşın altına elimizi koymaya hazırız" dedi.
Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, MÜSİAD, ESOB, ERVAK, DOSİAD, ERGİAD ve DASİDEF adına basın açıklaması yapan TÜMSİAD Başkanı Cafer Burucu, Erzurum'da faaliyet gösteren yazılı veya görsel yayın organlarında, bir süreden beri "Devlet Palandöken'i satışa çıkardı" gibi haberlerin kamuoyunda bir takım yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğini ve bu konuya açıklık getirmek istediklerini söyledi.
Erzurum'daki Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları olarak, görüşlerini aktarmak
istediklerini ifade eden Burucu, "Bilindiği üzere ilimizdeki kış spor tesisleri 09 Ocak.2013 tarihli ve 28523 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 04 Ocak 2013 tarih ve 2013/01 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Kararı ile Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Konaklı Mahallesi, Konaklı Kayak Merkezinde yer alan taşınmazları ile bunların üzerindeki; pist, lift, gölet ve benzeri yapı, tesis ve diğer varlıklar; Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Palandöken Kayak Merkezinde yer alan taşınmazlar ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kayak Eğitim ve Dinlenme Tesisi, kafeterya, pist, lift, gölet ve benzeri yapı, tesis ve diğer varlıklar, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'un 1 inci maddesinin (f) bendi uyarınca özelleştirme kapsam ve programa alınmıştır." dedi.
Söz konusu ÖYK Kararında, kayak merkezlerinin özelleştirme stratejisi ile yöntemi belirlenmiş olduğunu kaydeden Burucu, "Özelleştirme işlemlerinin 'İşletme Hakkı Devri' yöntemi ile üç yıl içerisinde tamamlanması öngörülmüştür. Bu 3 yıllık sürenin daha da asgariye indirilmesi için gerekli adımların atılmasında her türlü oluşuma açığız.Kayak merkezlerinin kapsam ve programa alan ÖYK Kararına göre, Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu taşınmazlar ile üzerindeki Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kayak Eğitim ve Dinlenme Tesisi, kafeterya, pist, lift, gölet ve benzeri yapı, tesis ve diğer varlıkların her türlü bakım, onarım ve işletilmesi ile bunlardan doğan her türlü hak ve yükümlülüklerin ve işletilmelerinden elde edilecek gelirlerin mevcut işletilme durumlarına göre Spor Genel Müdürlüğü ve/veya Türkiye Kayak Federasyonu'na bırakılmasına, bu kararın uygulanması ile ilgili hususların gerek görülmesi halinde Maliye Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Kayak Federasyonu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında yapılacak protokol/protokollerle belirlenmesine karar verilmiştir. 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 18. Maddesine göre İşletme Hakkının Verilmesi, mal ve hizmet üretim birimlerinin mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla bedel karşılığında belli süre ve şartlarla işletilmesi hakkının verilmesi şeklinde tanımlanmıştır." diye konuştu.
"Söz konusu ÖYK kararına göre kayak merkezlerinin işletme hakkının şartları ve süresi ile yatırımcılardan olası beklentiler; Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bu sektöre yönelik tecrübe ve bilgi birikimine haiz, özelleştirme konusunda deneyimli yerli ve/veya yabancı bir Danışman ile yapılacak çalışmalar sonucunda belirlenecektir" diyen Burucu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Henüz Danışmanlık hizmet alımına yönelik ihale ilanına çıkılmamıştır. İdarece 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca ihale ilanı öncesinde seçilecek Danışman ile birlikte kayak merkezlerinin en iyi şekilde ülke ekonomisine kazandırılmasına olarak yönelik sektör analizi, sektör oyuncuları ve tüm resmi/özel paydaşlarla görüşülmesi, SWOT analizlerinin yapılması, kayak tesislerinin mevcut durum tespiti, ulusal ve uluslararası kayak işletmecilik örneklerinin karşılaştırılması, hukuki, idari, yapısal incelemelerin tamamlanması, muhtemel yatırımcın (yerli ve/veya yabancı) portföyünün belirlenmesi, yatırımcılara yönelik reklam, tanıtım (road-Show)vb. çalışmalarının neticelendirilmesi gerekecektir. Seçilecek Danışman ile yapılacak çalışmalarda ayrıca, bu tesislerde yapılması gereken yatırımların tespiti, tamamlanma maliyet ve süresi, ulusal ve uluslararası organizasyonların teşvik edilmesine yönelik tedbirlerin, Türk sporcuların yetişmesine yönelik düzenlemelerin belirlenmesi, yabancı yatırımcılara yönelik tanıtım çalışmaları vs. üzerinde de durulacaktır. Tüm bu detay çalışmalar neticesinde, kayak merkezlerinin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde süresi ve şartları belirlenerek işletme hakkı devri suretiyle özelleştirilmesine yönelik ihale ilanına çıkılacaktır. Uluslararası bir çok organizasyona ev sahipliği yapmış ve son olarak 2011 yılında gerçekleştirdiği Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunlarıyla dünyanın dikkatini üzerine çekmiş olan Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak ve Turizm Merkezlerinin, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından özelleştirme programı kapsamına alınması, Erzurum'un kabuğunu kırması için çok önemli bir fırsat olarak ön plana çıkmaktadır. Böylesine önemli bir sektör olan ve Erzurum'un turizm açısından can damarı hüviyetindeki kış spor merkezlerinin devlet eliyle değil, özelleştirilerek profesyonelce işletilmesinin çok daha yararlı olacağı kanaatini taşımaktayız."
Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından yapılacak olan bu özelleştirmenin yerli ve yabancı yatırımcıların sermayelerinin hem Erzurum'a hem de Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlayacağının kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ifade eden Burucu, "Öte yandan bu özelleştirme sonucunda tesislerin Erzurumlunun malı olması için STK'lar olarak bu tesisleri satın alamaya ve bu konuda taşın altına elimizi koymaya hazırız. Erzurum'daki Sivil Toplum Kuruluşları olarak, hepimiz ticaretin içinden gelen ve şehrin ekonomik potansiyelini yakından bilen, istihdama katkı sağlayan temsilciler olarak, Devletimizin kış spor tesislerinin özelleştirilmesi hususundaki kararlarını desteklediğimizi sizlerin aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor, bu özelleştirmenin başta şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını sosyal ve ekonomik alanda bol kazançlar getirmesini diliyoruz."
(AA-AA-Y)

14.01.2013 12:43:25 TSI
A+A-

HABERE YORUM KAT