1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Engellilerden İmza Kampanyası!

Engellilerden İmza Kampanyası!

Engellilerden İmza Kampanyası!
A+A-

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, engelli maaşlarını düzenleyen yönetmenliğin bazı maddelerinde değişikliğe gitmesi tepkilere yol açtı.

 Engelli dernekleri, "engelliler.gen.tr Platformu" adı altında "Engelli maaşları kesilmek üzere, adil bir düzenleme istiyoruz!" sloganıyla bir imza kampanyası başlattı.

Engelli maaşlarını düzenleyen yönetmenliğin 6. ve 7. maddelerinde yapılan değişikliğe göre, bundan sonra engellilerin oturdukları mekanlar incelenecek ve engelliler şimdiye kadar olduğu gibi kendi bireysel gelirine göre değil, hane gelirine göre maaş alacak.

İşte bu duruma tepki gösteren engelli dernekleri önceki gün bir imza kampanyası başlattı.

Bakanlığa da gönderilen ve sosyal medyada imzaya açılan kampanya metni şöyle:

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na; 25.01.2013 Tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren '65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik'in 7. Maddesinde bir kişinin '2022 engelli maaşı alabilmesi için muhtaçlık sınırının şu şekilde belirleneceği hükme bağlanmış'

MADDE 7- (1) (Değişik:RG-25/3/2014-28952) Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayanlar, 2022 sayılı Kanunun uygulanmasında muhtaç sayılır.

7.Madde'de zikredilen muhtaçlık sınırı açlık sınırının bile altında olması nedeniyle halen engelli maaşı alan yüz binlerce engellinin yönetmeliğin uygulamaya geçmesiyle kesileceği bilinen bir gerçektir. Bizim talebimiz muhtaçlık sınırı yapılırken, "hane gelirine" değil bizzat engelli maaşı alan engellinin gelirine bakılmasıdır.

Bahsi geçen ve yapılmasını istediğimiz bu düzenleme yaşlılık aylığı alanlar içinde yapılacağı açıklanmıştır. Yaşlılık aylığı alan kişilerinde önceden Ailelerinin gelirine bakılarak maaş bağlanırken bunun sadece yaşlılık aylığı alan kişinin gelirine bakılarak yapılacağı Hükümet tarafından açıklanmıştır. Aynı düzenlemenin 3 aylık engelli maaşı alan kişiler içinde yapılması, yaşanacak mağduriyetin önlenmesi açısından ivedilikle gerçekleşmesini talep etmekteyiz.

Bununla birlikte aynı yönetmeliğin 6. Maddesinde şöyle denilmektedir.

SOSYAL İNCELEME

MADDE 6- (1) Sosyal inceleme, hane ziyareti ve çevre araştırmasından elde edilen bilgilerden oluşur.

(2)Sosyal inceleme; başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile merkezi veri tabanlarından yapılan sorgulamalar doğrultusunda elde edilen bilgilerin doğrulanması ve hanenin genel durumunun mahallinde tespit edilmesi amacıyla, Vakıf personeli tarafından başvuruda bulunanın ikametgâhına ve çevresine gidilmek ve hane ziyaret bilgi formu doldurulmak suretiyle gerçekleştirilir.

(3)Aylık almaya hak kazanan kişilerin sosyal incelemeleri her yıl yenilenir.

Yönetmeliğin 6. Maddesinde atıfta bulunulan 'sosyal incelemenin' muhtaçlık araştırmasının hanenin (engelli kişinin evinin) genel durumu ve çevresinde yapılacak inceleme sonucu araştırılacağının söylenmesi halen 3 aylık engelli maaşı alan kişileri rahatsız etmektedir. Zira bu maaşı alan engelli bireyler evlerinin, evlerinin çevresinin incelenmesini 'onur kırıcı davranış' olarak algıladıklarını belirtmektedirler. Bu nedenle yönetmelikte bahsi geçen 'sosyal incelemenin' tamamen yönetmelikten çıkartılması gerekmektedir."

İMZA KAMPANYASINA DESTEK ÇAĞRISI

Gazetemize konuşan Van'daki engelli dernekleri yetkilileri, imza kampanyasına destek istediklerini ifade etti.

Hükümetin, ülkenin içine girdiği ekonomik sıkıntı nedeniyle engelliler üzerinden bir tasarrufa gitmeye çalıştığını ifade eden yetkililer, engellilerin zaten kısıtlı bir destek aldıklarını, bu desteğin de kesilmesi durumunda binlerce engellinin mağdur olacağını kaydetti.

Adil Harmancı-Prestij Gazetesi

A+A-

HABERE YORUM KAT