1. HABERLER

  2. YEREL

  3. Düzce İgm Şubat Ayı Maratonu Başladı Düzce

Düzce İgm Şubat Ayı Maratonu Başladı Düzce

Düzce İgm Şubat Ayı Maratonu Başladı  Düzce
A+A-

Düzce İl Genel Meclisi'nin Şubat ayı toplantıları yoğun gündemle açıldı. 7 maddenin karara bağlandığı toplantıda ayrıca 2 komisyon tarafından yapılan incelemeler rapor halinde meclise sunuldu. Topl

Düzce İl Genel Meclisi'nin Şubat ayı toplantıları yoğun gündemle açıldı. 7 maddenin karara bağlandığı toplantıda ayrıca 2 komisyon tarafından yapılan incelemeler rapor halinde meclise sunuldu.
Toplantı, yoklama ve bir önceki birleşime ait karar özetlerinin okunmasıyla başladı. Ardından İl Özel İdaresi Makine Kiralama Bedel Cetveli'nde 2012 yılı için belirtilen fiyatların, 2013 yılı için yeniden belirlenmesi ve belirlenen birim fiyatları ile sözleşme esaslarına göre makine-ekipmanların 2013 yılında kiraya verilmesi, İl Özel İdaresi'nde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına karar verilen inşaat mühendisinin 2013 yılı sözleşme ücretinin belirlenmesi, İl Özel İdaresi norm kadro cetvelinde, ihdas edilmiş bulunan 3. dereceli 2 adet V.H.K.İ. kadrosunun iptal edilerek 6. ve 7. dereceli V.H.K.İ. kadrosunun ihdas edilmesi talepleri görüşüldü. Üç konuda incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.
Daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı İbrahim Canbolat, gayri sıhhi ve sıhhi müesseselerin hizmet bedellerine ilişkin hazırlanan raporu meclis üyelerine sundu. Raporda müesseselerin hizmet bedellerine yüzde 7.8 oranında zam yapıldığı belirtilerek, "Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7, 10 ve 42. Maddeleri gereğince 2012 yılı sonuna kadar belediye mücavir alan sınırları dışında kalan 1, 2 ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseselerin ruhsat harçları ile kapalı kullanım alanları için metrekare üzerinden alınacak hizmet bedelleri birim fiyatları umuma açık, istirahat, eğlence yerleri ve sıhhi müesseselerin kapalı kullanım alanları için metrekare üzerinden alınacak hizmet bedelleri birim fiyatlarının 2013 yılında alınan hizmet bedeline 2013 Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 7.8 oranında artış uygulanması, 1, 2 ve 3. sınıf müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve sıhhi müesseseler için ruhsat devir, yenileme, kayıp gibi işlemler için alınacak hizmet bedelinin de 2013 yılı Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 7.8 oranında artış uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.
Canbolat'ın ardından İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Muharrem Şen, Çakır Hacı İbrahim Köyü imar planı ile ilgili hazırlanan raporu meclise aktardı. Raporda şu ifadeler yer aldı:
"İlgili kurumlardan alınan görüşlerin olumlu olduğu, parsellerin cephe aldığı köy yolundan çekme mesafesi 10 metre komşu parsellere yaklaşma mesafesi en az 5 metre yapılanma koşulları emsl:0,40, maksimum yükseklik 6.50 metreyi geçmeyecektir. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına dair yönetmelik hükümlerine uyulacağı uygulama imar plan raporunda hüküm altına alındığı görülmüştür. Tarım ve Hayvancılık amaçlı teklif edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanması komisyon üyelerimizce oy birliği ile uygun görülmüştür."
(AY)

04.02.2013 15:22:26 TSI
A+A-

HABERE YORUM KAT