1. HABERLER

  2. YEREL

  3. Dünya Sulak Alanlar Günü

Dünya Sulak Alanlar Günü

Dünya Sulak Alanlar Günü
A+A-

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Rahmi Bayrak, '2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü' dolayısıyla açıklama yaptı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Rahmi Bayrak, 2 Şubat Dünya Su

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Rahmi Bayrak, '2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü' dolayısıyla açıklama yaptı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Rahmi Bayrak, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Doğal veya yapay, sürekli veya mevsimsel, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu tüm su kütleleri sulak alan olarak tanımlanmaktadır. Bataklıklar, sazlıklar, turbalıklar, sulak çayırlar ile denizlerin altı metre derinliğe kadar olan kesimleri de sulak alan kapsamı içerisinde yer almaktadır. Sahip olduğu biyolojik çeşitlilik nedeniyle dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilen sulak alanlar; doğal işlevleri ve ekonomik değerleriyle yeryüzünün en önemli ekosistemleridir. Sulak alanlar, yeraltı sularını besleyerek veya boşaltarak, taban suyunu dengeleyerek, sel sularını depolayarak, taşkınları kontrol ederek, kıyılarda deniz suyunun girişini önleyerek bölgenin su rejimini düzenlerler. Bulundukları yörede nem oranını yükselterek, başta yağış ve sıcaklık olmak üzere yerel iklim elemanları üzerinde olumlu etki yaparlar. Tortu ve zehirli maddeleri alıkoyarak ya da besin maddelerini kullanarak suyu temizlerler. Tropikal ormanlarla birlikte yeryüzünün en fazla biyolojik üretim yapan ekosistemleridir. Başta balıklar ve su kuşları olmak üzere gerek ekolojik değeri, gerekse ticari değeri yüksek, zengin bitki ve hayvan çeşitliliği ile birçok türün yaşamasına olanak sağlarlar" dedi.
Sulak alanların önemine işaret eden Bayrak, "Tarihi süreçte Akdeniz ülkeleri sulak alanlarının yüzde 70'ine yakınını kaybetmiştir. Ancak sulak alanların kurutulması sonucu elde edilen arazilerin pek çoğundan istenilen tarımsal üretime erişilemediği gibi; bir kısım yerlerde de tuzlanma, turbaların yanması, rüzgar erozyonu gibi nedenlerle kısa zamanda verimsizleşmiştir. Ayrıca, yörenin su rejiminde meydana gelen bozulmalar ve iklimsel değişmelerin yanı sıra; birçok canlı türünün neslinin tehlikeye düşmesi ya da tamamen yok olması gibi telafisi mümkün olmayan sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu gelişmelerin ardından sulak alanların önemi tüm dünyada anlaşılmaya başlamış, sivil toplum örgütleri ve diğer doğa koruma kuruluşlarının da etkisiyle pek çok ülkede sulak alanların korunması için bir dizi koruma önlemleri alınmaya başlamış, ekolojik, sosyal ve ekonomik analizlere dayanan sulak alan koruma programları geliştirilmiştir" diye konuştu.
(MB-İK)

01.02.2013 14:36:56 TSI
A+A-

HABERE YORUM KAT