1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Cumartesi Anneleri Adalet istiyor

Cumartesi Anneleri Adalet istiyor

Cumartesi Anneleri Adalet istiyor
A+A-

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle adalet mücadelesini sürdüren Cumartesi Anneleri, “Cumartesi Anneleri adalet istiyor, cezasızlığa son” adıyla imza kampanyası başlattı.

Cumartesi Anneleri, “Cumartesi Anneleri adalet istiyor, cezasızlığa son” adıyla imza kampanyası başlattı.

Cumartesi Anneleri adına Asiye Karakoç, Elmas Eren, Emine Ocak, Hanife Yıldız, Zeycan Yedigöl, Zübeyde Tepe ve İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından Change.org’da imza kampanyası başlatıldı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’na hitaben yazılan kampanya metninde şunlar ifade ediliyor:

‘Cezasızlığa son, adalet İstiyoruz” 

“İnsan Hakları Derneği’nin 04 Şubat 2015 tarihinde başlattığı “Cezasızlığa Son, Adalet İstiyoruz” kampanyasının bir parçası olarak yürüttüğümüz imza kampanyasına ilişkin taleplerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“Cezasızlık (impunity) kavramının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ilk kez Yaşa/Türkiye kararında 104.paragrafta kullanıldığını belirterek, “Cezasızlığın, Birleşmiş Milletler (BM) Cezasızlıkla Mücadeleye Dair Güncellenmiş Prensipler Seti’nde ve Avrupa Konseyi Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Konulu Kılavuz İlkeleri’nde, ağır insan hakları ihlallerinin faillerinin bulunmalarının, soruşturulmalarının, kovuşturulmalarının, yargılanmalarının, suçlu bulunurlarsa cezalandırılmalarının mümkün olmaması hali olarak nitelendiğini hatırda tutarak, “Cezasızlığın, bu suretle, ağır insan hakları ihlallerinin faillerinin cezai, hukuki, idari ya da disiplin yargılamaları usulleri dahilinde hukuken ya da fiilen hesap vermelerinin olanaksızlığını ifade ettiğini vurgulayarak; “Cezasızlığa karşı mücadele etmenin ve mağdurlara destek olmanın insan hakları savunucularının temel görevlerinden oluşu ve mağdurların hak sahibi kişiler olması gerçeğinden hareketle, İnsan Hakları Derneği ile gözaltında kaybedilenlerin aileleri ve adalet talep eden yurttaşlar olarak sizden:

Talepler

* Türkiye’de ağır insan hakları ihlallerine neden olan suçlarda, etkin soruşturma yürütülmeyerek, evrensel hukuka aykırı bir biçimde zaman aşımı devreye sokularak sürecin cezasızlık ile sonlandırılması uygulamasına son verilmesini,

* Zorla kaybetme, işkence, gözaltında ölüm, infazlar ve faili meçhul cinayetler gibi demokratik hukuk devletinde kabul edilemez uygulamaların cezasız kalması uygulamasının sonlandırılmasını,

* İlişikte sunduğumuz yasa tasarısı teklifinin acilen yasalaşarak zamanaşımı kurallarının ve af yasalarının insanlık suçlarında uygulanmaması evrensel kuralının güvence altına alınmasını,

* Türkiye’nin BM Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’ye, BM Savaş Suçları Ve İnsanlığa Karşı Suçlar Bakımından Kanuni Sınırlamaların Uygulanmayacağına Dair Sözleşme ‘ye,  Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlar Bakımından Kanuni Sınırlamaların Uygulanmayacağına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni Kuran BM Roma Statüsü’ne, Cenevre Sözleşmeleri Eki Protokollerine taraf olmasını talep ediyoruz.

“Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkesinin yaşam bulmasını istiyoruz. Yasaların uluslararası insan hakları hukukuyla uyumlu olması ve uygulamanın da insan hakları ilke ve değerleri doğrultusunda gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Hükümetinizin, yukarıda belirtilen taleplerimizi göz önünde bulundurmasını; yapacağı çalışmalarla cezasızlık politika, uygulama ve geleneğini sonlandırmasını ve adaletin tesisi için üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmesini diliyoruz.” IMC TV

A+A-

HABERE YORUM KAT