1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Bütçe fazla verdi!

Bütçe fazla verdi!

Bütçe fazla verdi!
A+A-

Merkezi yönetim bütçesi 2015 yılı Şubat ayında 2 milyar 358 milyon TL açık vermiş iken 2016 yılı Şubat ayında 2 milyar 417 milyon TL fazla verdi.

Maliye Bakanlığı, 2016 yılı Şubat ayı 'Bütçe Gerçekleştirmeleri Raporu'nu açıkladı. Buna göre; merkezi yönetim bütçesi 2015 yılı Şubat ayında 2 milyar 358 milyon TL açık vermiş iken 2016 yılı Şubat ayında 2 milyar 417 milyon TL fazla verdi. 2015 yılı Şubat ayında 4 milyar 531 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2016 yılı Şubat ayında 6 milyar 541 milyon TL faiz dışı fazla verildi. 2015 yılı Şubat ayında bütçe giderleri 42 milyar 511 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2016 yılının aynı ayında binde 5 oranında azalarak 42 milyar 308 milyon TL oldu. 2015 yılı Şubat ayında faiz hariç bütçe giderleri 35 milyar 622 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2016 yılı Şubat ayında yüzde 7,2 oranında artarak 38 milyar 183 milyon TL oldu. Diğer taraftan 2016 yılı Şubat ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,1 oranında azalarak 4 milyar 125 milyon TL olarak gerçekleşti.
2015 yılı Şubat ayında 40 milyar 153 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2016 yılı Şubat ayında yüzde 11,4 oranında artarak 44 milyar 724 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri ise yüzde 10,8 oranında artarak 38 milyar 361 milyon TL oldu.

BÜTÇE GİDERLERİ
2016 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 570 milyar 507 milyon TL ödenekten Şubat ayında 42 milyar 308 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 42 milyar 511 milyon TL harcama yapılmıştır. 2016 yılı Şubat ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 514 milyar 507 milyon TL ödeneğin yüzde 7,4’ü kullanılarak 38 milyar 183 milyon TL gider gerçekleştirildi.

Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 oranında artarak 11 milyar 753 milyon TL oldu. 2016 yılı Şubat ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 147 milyar 826 milyon TL ödeneğin yüzde 8’i kullanıldı. 2016 yılı Şubat ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 oranında artarak 1 milyar 973 milyon TL oldu ve bütçede öngörülen 24 milyar 895 milyon TL ödeneğin yüzde 7,9’u bu ayda kullanıldı.

2016 yılı Şubat ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 oranında artarak 3 milyar 489 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 46 milyar 891 milyon TL ödeneğin yüzde 7,4’ü bu ayda kullanıldı.

2016 yılı Şubat ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 oranında artarak 18 milyar 654 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 217 milyar 674 milyon TL ödeneğin yüzde

8,6’sı bu ayda kullanıldı.
2016 yılı Şubat ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 9 milyar 2 milyon TL transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 764 milyon TL oldu. 2016 yılı Şubat ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 1 milyar 862 milyon TL, mahalli idare payları ise 4 milyar 612 milyon TL olarak gerçekleşti.

2016 yılı Şubat ayında 1 milyar 265 milyon TL sermaye gideri, 247 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 802 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2016 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,1 oranında azalarak 4 milyar 125 milyon TL oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ
2015 yılı Şubat ayında bütçe gelirleri 40 milyar 153 milyon TL iken 2016 yılının aynı ayında yüzde 11,4 oranında artarak 44 milyar 724 milyon TL olarak gerçekleşti. 2016 yılı Şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 oranında artarak 38 milyar 361 milyon TL oldu. 2016 yılı Şubat ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 oranında artarak 4 milyar 144 milyon TL olarak gerçekleşti.
2016 yılı Şubat ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 212 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1 milyar 6 milyon TL oldu. Vergi türleri itibarıyla 2016 yılı Şubat ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 26,1, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 20,7, gelir vergisi yüzde 12,2, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 11,4, kurumlar vergisi yüzde 8,7, harçlar yüzde 8,1, damga vergisi yüzde 3,2 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 26,8 oranında artarken, özel tüketim vergisi yüzde 1,5 oranında azaldı.

OCAK-ŞUBAT 2016 BÜTÇE DENGESİ
Merkezi yönetim bütçesi 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde 1 milyar 410 milyon TL fazla vermiş iken 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde 6 milyar 615 milyon TL fazla verdi. 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde 13 milyar 313 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde 16 milyar 352 milyon TL faiz dışı fazla verildi. 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde bütçe giderleri 78 milyar 853 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2016 yılının aynı döneminde yüzde 7,6 oranında artarak 84 milyar 829 milyon TL oldu.

2015 yılı Ocak-Şubat döneminde faiz hariç bütçe giderleri 66 milyar 949 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 12,2 oranında artarak 75 milyar 92 milyon TL oldu. Diğer taraftan 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 oranında azalarak 9 milyar 737 milyon TL olarak gerçekleşti.

2015 yılı Ocak-Şubat döneminde 80 milyar 263 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde yüzde 13,9 oranında artarak 91 milyar 444 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 12,3 oranında artarak 78 milyar 47 milyon TL oldu.

BÜTÇE GİDERLERİ
2016 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 84 milyar 829 milyon TL olarak gerçekleşti. Personel giderleri, 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 oranında artarak 26 milyar 639 milyon TL oldu. 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 oranında artarak 4 milyar 571 milyon TL oldu.

2016 yılı Ocak-Şubat döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,3 oranında artarak 5 milyar 345 milyon TL olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 oranında artarak 34 milyar 641 milyon TL olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,4 oranında artışla 17 milyar 217 milyon TL transfer yapılmıştır. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 752 milyon TL oldu.

2016 yılı Ocak-Şubat döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 2 milyar 498 milyon TL olarak gerçekleşti. Mahalli idare payları ise 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 oranında artarak 8 milyar 604 milyon TL oldu. 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde 1 milyar 500 milyon TL sermaye gideri, 467 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde 1 milyar 929 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 oranında azalarak 9 milyar 737 milyon TL oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde bütçe gelirleri 80 milyar 263 milyon TL iken 2016 yılının aynı döneminde yüzde 13,9 oranında artarak 91 milyar 444 milyon TL olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Şubat dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 oranında artarak 78 milyar 47 milyon TL oldu. 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,3 oranında artarak 9 milyar 637 milyon TL olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Şubat döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 2 milyar 294 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1 milyar 467 milyon TL oldu. Vergi türleri itibarıyla 2016 yılı Ocak-Şubat dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 23,3, gelir vergisi yüzde 13,8, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 13,4, özel tüketim vergisi yüzde 13,3, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 13,1, damga vergisi yüzde 8,2, kurumlar vergisi yüzde 7,8, harçlar yüzde 5,6 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 13 oranında arttı.

A+A-
KAYNAK: Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT