1. HABERLER

  2. YEREL

  3. Bto'dan Sosyo-ekonomik Araştırma Anketi

Bto'dan Sosyo-ekonomik Araştırma Anketi

Btodan Sosyo-ekonomik Araştırma Anketi
A+A-

Balıkesir Ticaret Odası (BTO), 2012 yılının sosyo ekonomik durumuyla ilgili yaptırdığı anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anketin yüzde 99 ila yüzde 95 güven aralıklarına sahip olduğu bildirildi.

Balıkesir Ticaret Odası (BTO), 2012 yılının sosyo ekonomik durumuyla ilgili yaptırdığı anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anketin yüzde 99 ila yüzde 95 güven aralıklarına sahip olduğu bildirildi.
BTO'da düzenlenen basın toplantısında, "2012 Yılı Balıkesir İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Durumu ve 2013 Yılı Beklenti Araştırması" konulu anketinin sonuçları anlatıldı. BTO Genel Sektereti Erdoğan Dur'un sunumundan önce bir konuşma yapan BTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Yavuz, Balıkesir iş dünyasının nabzını tutmak için yaptırdıkları bu anketten ilginç sonuçların çıktığını, elde edilecek sonuçların çalışmalara ışık tutacağına inandıklarını söyledi. BTO Başkanı Mahmut Yavuz, "Değişen yerel ve ulusal ekonomik gündem paralelinde hazırlanan ve tamamen bilimsel esaslara göre ele alınan bu araştırma, işletme sahipleri ya da yöneticilerimizin tespit ve düşüncelerini ayrıntılarıyla ölçeklendiren önemli verileri içermektedir. Bu sebeple öncelikle, konuya gösterdikleri hassasiyet, edindikleri tecrübe ve sahip oldukları bilgi birikimleri ile çalışmaya katkı veren bütün işletme sahipleri ve yöneticilerine teşekkür ederiz. Araştırma sonucu elde edilen bu bulguların, başta üyelerimiz olmak üzere, şehrimizde yatırım yapmak isteyen girişimcilere; Yerel ve ulusal pazarın sosyo-ekonomik gündemini yakından tanıma, sektörler bazında kıyaslamalar yapabilme, bulunduğu sektörde kendi pozisyonunu belirleyebilme, yararlanmak istediği kredi, hibe ve desteklerin faydalarını gözlemleyip daha doğru kararlar alabilme, 2013 yılı muhtemel Balıkesir iş yatırım portföyü ile ilgili bilgi edinme ve yeni yatırım kararlarında daha rasyonel davranabilme gibi konularda oldukça önemli faydalar sağlayacağını düşünüyoruz. Bundan önceki çalışmalarımızda olduğu gibi bu çalışmanın da kent sosyolojisine ve akademik literatüre güncel veriler kazandıracağını umuyoruz. Ve elbette ki işletmelerin yaşamsal döngüsüne, istihdam yapılarına ve karlılıklarına etki eden bütün sivil toplum kuruluşlarına, özel ya da kamu kurum ve kuruluşları ile kent bürokrasisine alacakları kararların doğruluğu için rehber olmasını temenni ediyoruz" dedi.
BTO Genel Sekreteri Erdoğan Dur, anketle ilgili ayrıntıları görsel sunumla anlattı. Dur, bu araştırmanın 2012 yılı itibariyle Balıkesir Ticaret Odası'na kayıtlı üye işletmelerin sosyal ve ekonomik durumlarını ölçmek ve 2013 yılı beklentilerini tespit etmek amacı ile gerçekleştirildiğini söyledi. Genel Sekreter Dur, "Araştırma verileri 2013 Ocak ayı içerisinde Balıkesir il merkezinde tesadüfî olarak seçilen ve Balıkesir Ticaret Odası'na kayıtlı 434 işletmenin sahipleri yada üst düzey yöneticileri ile yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra yüzde 99 ve yüzde 95 güven aralıklarında tek yönlü varyans testlerinden de yararlanılmıştır" dedi.

BTO'NUN "2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI" SONUÇLARI
İşletmelerin statü dağılımı (yüzde 42.2 şahıs, yüzde 36.5 limited, yüzde 18.3 anonim şirket), sektör dağılımları (yüzde 55'i ticaret, yüzde 13 imalat/üretim, yüzde 9 hizmet, yüzde 6.6 mesleki, bilimsel faaliyet, yüzde 5.6 müteahhitlik ve inşaat, yüzde 5.4 tarım ve hayvancılık, yüzde 5.3 finans).
İşletmelerin Sahip Oldukları Çalışan Sayılarına Göre Dağılımları
Çalışmaya katılan üyelerin, çalışan sayılarına göre dağılımları incelendiğinde; yüzde 64,3'ünün "0-9"; yüzde 22,8'inin "10-49"; yüzde 12,9'ının ise "50 ve daha fazla" çalışana sahip işletmeler olduğu tespit edilmiştir.
İşletmelerin 2012 Yılı Cirolarına Göre Dağılımı
Çalışmada "İşletmenizin 2012 yılı cirosunu belirtir misiniz?" sorusunu yanıtlayan üyelerin yüzde 51'i "0-500 bin TL", yüzde 15,2'si "500 bin1 milyon TL", yüzde 16'sı "15 milyon TL", yüzde 9,9'u "525 milyon TL", yüzde 7,8'i ise "25 milyon ve üzeri" cirolara sahip olduklarını ifade etmişlerdir.

2012 YILI İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞERLENDİRMELERİN GENEL DAĞILIMI
Türkiye ekonomisinin genel durum değerlendirmesi: Araştırmaya katılan üyelere, "2012 yılı Türkiye ekonomisini nasıl değerlendirirsiniz? " sorusuna, üyelerin yüzde 51,5 gibi büyük çoğunluğu 'olumlu' cevabını verirken, yüzde 23,8'i 'olumsuz', yüzde 4,2'si 'oldukça olumlu', yüzde 6,9'u da 'oldukça olumsuz' cevabı verdi. Üyelerin yüzde 13,5'i ise 'ne olumlu, ne olumsuz' ifadesini tercih etti. 2012 yılı sektörlerin genel durumlarının değerlendirilmesi: Bu bölümde katılımcı üyelere "2012 Yılı için faaliyette bulunduğunuz sektörün genel durumunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu yöneltilmiştir. Alınan cevapların yüzde 48,8'i "olumlu", yüzde 8,1'i "oldukça olumlu" olurken; yüzde 23,5'i "olumsuz", yüzde 6,2'si "oldukça olumsuz", yüzde 13,4'ü oluşturan kesim ise "ne olumlu ne olumsuz" yanıtını vermiştir. 2012 Yılında İşletmelerin Karşılaştığı Sıkıntılar: Çalışmaya dahil olan üyelere "2012 yılı süresince işletmenizi en çok sıkıntıya sokan durum nedir?" sorusu yöneltildi. Üyelerin yüzde 40,1 gibi büyük çoğunluğu piyasalardaki durgunluk ve taleplerin azlığından şikâyet ederlerken, yüzde 21,4'lük dilimi alacak tahsilatında sorun yaşadıklarını ifade etti. Katılımcı üyelerin yüzde 10'u yüksek vergi oranlarını kendileri için en büyük sorun olarak görürken; yüzde 9,9'u rekabet koşullarını, yüzde 7,1'i nitelikli eleman noksanlığını, yüzde 5,3'ü girdi maliyetlerindeki artışları, yüzde 3,4'ü ise kaynak sıkıntısını en büyük sorunları olarak ifade ettiler. Katılımcıların yüzde 2,3'ü ise "diğer" kategorisi altında toplanan nispeten daha ayrıntılı sıkıntılarını dile getirmiş. 2012 Yılı Satışlarının 2011 Yılına Göre Değerlendirilmesi: Bu bölümde üyelere, "2012 Yılındaki satışlarınız, 2011 yılına göre nasıl bir değişim göstermiştir?" sorusunu yöneltildi. Alınan cevapların yüzde 34,5'i azaldı, yüzde 5,7'si oldukça azaldı olurken; yüzde 31'i arttı, yüzde 1,6'sı ise oldukça arttı şeklinde oldu. Satışlarında herhangi bir değişme olmadığını ifade eden üyelerin oranı ise yüzde 27,2.
2012 Yılında Kullanılan Kredi, Destek ve Teşvikler: Çalışmaya katılan üyelere 2012 yılı içerisinde ne tür destek, teşvik veya kredi kullandıkları sorulduğunda yüzde 25,9'luk kesim tercihlerini banka kredilerinden yana kullanırlarken, yüzde 3,9'u KOSGEB hibe ve desteklerinden faydalandıklarını belirtti. Tarım İl Müdürlüğü, Tarım Kırsal Kalkınma gibi diğer kategorisi kapsamındaki destek ve teşviklerden istifade edenlerin oranı ise yüzde 2. Dikkat çeken bir diğer bulgunun ise üyelerin yüzde 67 gibi büyük bir çoğunluğunun 2012 yılı içerisinde herhangi bir destek, teşvik veya kredi kullanmadıklarını belirtmesi. Kullanılan Kredi, Destek ve Teşviklerin Sağladığı Fayda Dereceleri: 2012 yılı içerisinde destek, teşvik veya kredi kullanan katılımcı üyelere de kullandıkları bu desteklerin kendilerine ne ölçüde fayda sağladığı sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 55,4 gibi büyük çoğunluğu faydalı olduğu konusunda hemfikirken, yüzde 7,2'si ise "oldukça fayda verdi" ifadesini kullandı. Katılımcıların yüzde 15,7'si ise bu kullandıkları destek, teşvik ya da kredilerin fayda vermediğini, yüzde 4,8'i hiçbir faydası olmadığını belirtirken, yüzde 16,9'u ise konu ile ilgili kararsız kaldı.

2013 YILI İLE İLGİLİ BEKLENTİ VE TAHMİNLERİN GENEL DAĞILIMLARI
2013 Yılı Satış Tahminleri: Çalışmaya katılan üyelere "2013 Yılı satışlarınızda ne yönde bir değişme öngörüyorsunuz?" sorusunu yöneltildi. Üyelerin yüzde 45'i cevap olarak "artar", yüzde 1,2'si "oldukça artar" yanıtları ile olumlu bir beklenti içinde olduklarını belirtirlerken; yüzde 11,2'si "azalır", yüzde 0,8'i "oldukça azalır" yanıtları ile kötümserliklerini dile getirdi. Satışlarında herhangi bir değişme öngörmediklerini dile getirenler ise yüzde 41,9 ile önemli bir dilimi kapsıyor. 2013 Yılı Türkiye Ekonomisi Genel Durum Beklentileri: "2013 Yılı Türkiye ekonomisi için nasıl bir beklenti içindesiniz?" sorusuna üyelerin yüzde 44,6 gibi büyük çoğunluğu "olumlu"; yüzde 3,9'u ise "oldukça olumlu" yönde bir beklenti içinde olduklarını belirtti. Çekimser kalanların oranı yüzde 32,9 iken; "olumsuz" yanıtını verenlerin oranı yüzde 17,1; "oldukça olumsuz" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 1,6 olarak tespit edildi. 2013 Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi: Katılımcı işletme sahipleri yada yöneticilerine "2013 yıl sonu enflasyon beklentiniz nedir?" sorusu yöneltildiğinde; yüzde 13,2'si (yüzde 4'ün altı); yüzde 35,4'ü (yüzde 4-6); yüzde 33,5'i (yüzde 7-9); yüzde 8,2'si (yüzde 10-12); yüzde 1,6'sı (yüzde 13 ve üzeri) yanıtlarını verirlerken, yüzde 7,8 gibi bir kesim kararsız kaldı. (Değerlendirme Dereceleri: 1=Oldukça olumsuz, 2=Olumsuz 3= Ne olumlu ne olumsuz, 4= Olumlu 5= Oldukça olumlu). 2013 Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi: "2013 yıl sonu dolar kuru beklentiniz nedir?" sorusuna üyelerin yüzde 7,4'ü (1500 TL ve altı); yüzde 43,5'i (1501-1780 TL); yüzde 44'ü (1780-2000 TL); yüzde 1,9'u (2001 TL ve üzeri) yanıtlarını verirlerken, yüzde 3,2'lik bir kesim ise bu konuda kararsız kaldı.
2013 Yıl Sonu Büyüme Oranı Beklentisi: Katılımcı üyelerin "2013 yıl sonu büyüme beklentiniz nedir?" sorusuna; yüzde 34,9'luk bir kesim yüzde 4-6 olarak yanıt verirken, yüzde 28,3'ü (yüzde 4'ün altı); yüzde 20,5'i (yüzde 7-9); yüzde 7'si (yüzde 10-12), yüzde 1,9'u da (yüzde 13 ve üzeri) yanıtlarını verirken kararsız kalanların oranı ise yüzde 7,4. 2013 Yılı Yeni Yatırım Planları: "Türkiye'nin ekonomik ve sosyal koşullarını düşündüğünüzde 2013 yılı içerisinde yeni yatırım veya yatırımlar yapmayı planlıyor musunuz?" sorusuna; yüzde 45'i evet, yüzde 36,2'si hayır yanıtı verildi. Yeni yatırım planları ile ilgili kararsız kalanların oranı ise yüzde 18,7.

BALIKESİR VE TÜRKİYE GÜNDEMİ İLE İLGİLİ TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER
Türkiye'nin En Önemli SosyoEkonomik Sorunu: "Sizce Türkiye'nin en önemli sosyo-ekonomik sorunu nedir" sorusu yöneltilen üyelerin verdikleri cevapların dağılımı şöyle:
"işsizlik 27.5, gelir dağılımında adaletsizlik 20.2, kayıt dışı ekonomi 12.8, ekonomik büyümenin yetersizliği 9.7, cari açık 7.8, yanlış politik kararlar 6.2, yolsuzluk 5.4, enflasyon 4.7, tembellik 4.7 ve diğer 1.2"
Balıkesir'in En Önemli SosyoEkonomik Sorunu: Üyelere, "Sizce Balıkesir'in en önemli sosyoekonomik sorunu nedir?" sorusu sorulduğunda yüzde 46,7'si "sanayinin gelişmemiş olması"; yüzde 22,4'ü "girişim eksikliği", yüzde 11,2'si "satın alımların Balıkesir dışına kayması", yüzde 9,3'ü "işsizlik", yüzde 5,4'ü "yoksulluk" cevaplarını verirlerken, yüzde 5'lik kısmı "diğer" kategorisinde sınıflandırılan daha ayrıntılı yanıtlar dile getirdiler.
Balıkesir'in Büyükşehir Olması İle İlgili Değerlendirmeler: "Balıkesir'in büyükşehir olmasını işletmeniz açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna üyelerin yüzde 44,3'ü "olumlu"; yüzde 8,2'si "oldukça olumlu"; yanıtı ile müspet bir tutum sergilerlerken; yüzde 12,2'si "olumsuz", yüzde 3,1'i ise "oldukça olumsuz" cevabı verdi. Kararsız kalalanların oranı ise yüzde 32,2.
Balıkesir 'de Faaliyet Gösteriyor Olmanın İşletme Karlılığına Etkisi: Çalışmaya katlan işletme sahibi ya da yöneticilerine, "Balıkesir'de faaliyet gösteriyor olmanız karlılığınızı ne yönde etkilemektedir?" sorusu yöneltildi. Üyelerin yüzde 39,7 oranında "olumlu"; yüzde 7 oranında "oldukça olumlu" diye cevap verirken, yüzde 33.5'lik kesim konu ile ilgili kararsız kaldı. Balıkesir'de faaliyet göstermelerinin işletmelerinin karlılığına olumsuz etki ettiğini düşünen üyelerin oranı ise yüzde 16,3 iken, "oldukça olumsuz" etki ettiğini düşünen üyelerin oranının ise sadece yüzde 3,5 olduğu bildirildi.

EN GÖZDE SEKTÖR İNŞAAT
BTO'nun araştırma anketininin son bölümünde 2012 yılını en olumlu geçirdiği düşünülen sektörün, "müteahhitlik ve inşaat faaliyetleri" olduğunu söylemenin mümkün olduğu bildirildi. En olumsuz değerlendirilen sektörler ise sırasıyla tarım ve hayvancılık ile mesleki ve bilimsel faaliyetler olarak kendini gösteriyor. Bir başka deyişle tarım ve hayvancılık sektöründeki üyelerin genel olarak 2013 yılı için yeni yatırım planlarına yer vermediği, öte yandan "müteahhitlik ve inşaat faaliyetleri sektörlerinin 2013 yılı yatırım planlarına daha yüksek oranlarda yer verdiği bildirildi. Ayrıca, BTO üyeleri, GMKA, KOSGEB, Diğer Kurum ve kuruluşların (İl Tarım Müdürlüğü, Tarım Kırsal Kalkınma vb) destek ve teşviklerinin kendilerine fayda sağladıklarını belirtirlerken, banka kredilerinin sağladıkları fayda konusunda ortalama olarak "kararsız" kaldıklarını ifade ettiler.
BTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Yavuz, Meclis Başkanı Recai Gürcan, BTO yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu basın toplantısına gazetecilerin ilgisi yoğun oldu.
(YU)

10.02.2013 15:30:39 TSI
A+A-

HABERE YORUM KAT