1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Botan: Kontenjanlar boş kaldı

Botan: Kontenjanlar boş kaldı

Botan: Kontenjanlar boş kaldı
A+A-

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan engelliler haftası nedeniyle bir mesaj yayımlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması istemiyle de bir soru önergesi hazırladı.

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan engelliler haftası nedeniyle bir mesaj yayımlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması istemiyle de bir soru önergesi hazırladı. Botan hazırladığı soru önergesinde, Kamuda istihdam edilmesi gereken 64 bin 191 engelli kontenjanının 21 bin 40’ının boş olduğunu ifade etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Lezgin Boran engelliler haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. Botan mesajında, ülkede yaşanan tüm insanların sorunlar yaşadığını ifade ederek, “Ülkemizde tüm vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı bu sorunlara ek olarak birde dezavantajlı guruplar olarak engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamda ve ekonomik alanda yaşadığı sorunlar daha da ağırdır.” Dedi.

“BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ”
Botan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “10-16 Mayıs tarihleri ‘Engelliler Haftası’ olarak değerlendirilir. Genel olarak maalesef ki, ülkemizde yurttaşlarımız birçok alanda sorunlar yaşamakta ve bu sorunların giderilmesine dönük mevcut iktidarlarca yeterli adımlar atılmamaktadır. Toplumsal adalet ve eşitlik, ekonomik kaynakların tüm toplumla adil paylaşımına dönük politikaların üretilmesi yurttaşlarımızın birincil ve haklı beklentisidir. Ama maalesef ki sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlar gün geçtikçe daha da artmakta, vatandaşlarımızın refah düzeyi gittikçe düşmekte ve yaşam koşulları her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. Ülkemizde tüm vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı bu sorunlara ek olarak birde dezavantajlı guruplar olarak engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamda ve ekonomik alanda yaşadığı sorunlar daha da ağırdır. Bu nedenle hem yerel yönetimlerin hem de merkezi hükümetin ürettikleri politika ve hizmetlerde engelli vatandaşlarımızı, pozitif ayrımcılıkla ele alması ve öncelikli olarak gözetilmelerine dair görev ve sorumlulukları yurttaşların eşit koşullarda yaşayabilmesi adına elzemdir. İnsan hakları ve özgürlükleri zemininde verilen her mücadelede olduğu gibi engellilerin de haklarını kullanabilir hale gelmesi için daha fazla mücadele etmek, gerçek anlamda demokratik, sosyal bir hukuk devleti olabilmenin de en temel koşuludur. Bu önemli hafta vesilesiyle, tüm engelli yurttaşlarımızın temel hak ve hukukunun korunması adına mücadelemizi birlikte yükselteceğimiz, eşit, adil ve özgür bir yaşam için daha engelsiz günler diliyor, engelliler haftasını kutluyorum.” Dedi.

ENGELLİ HAKLARINI SORDU
Mesaj yayımlayan HDP’li Botan bir de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması istemiyle soru önergesi hazırladı. Soru önergesinde engelli haklarının tam olarak kullandırılmadığı belirtilirken, engelli kontenjanlarının boş durduğunu belirtti.

“KAMUDAKİ KONTENJANLAR BOŞ”
Botan, Bakan Soylu’nun cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:
“Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin 13 Aralık 2006 tarihli sözleşmesi Türkiye tarafından da imzalanmış ve 28 Ekim 2009 tarihinde Sözleşme Türkiye açısından yürürlük kazanmıştır.  Sözleşmede engellilerin çalışma ve istihdam edilmeleri ile ilgili bölüm  “Taraf Devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında çalışma hakkına sahip olduğunu kabul eder. Taraf Devletler çalışırken engelli olanlar dâhil olmak üzere tüm engellilerin çalışma hakkının yaşama geçmesini yasama çalışmalarını da içeren uygun tüm tedbirleri alarak güvence altına alır. ”şeklindedir. 4857 sayılı iş kanununun 30’uncu maddesi engelli vatandaşların kamu ve özel sektörde istihdamını; 101’inci maddesi de engelli istihdam etmeyen işyerlerine verilecek olan idari para cezalarını düzenlemektedir. Ayrıca 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Şeklinde bir hükme yer verilmiştir. Bu düzenlemelere rağmen sadece kamuda istihdam edilmesi gereken 64 bin 191 engelli kontenjanının 21 bin 40’ının boş olduğuna dair haberler basında yer almaktadır.”

ENGELLİ İSTİHDAM ETMEYENLERE CEZA!
Milletvekili Botan Bakan Soylu’ya engelli vatandaşlarla ilgili de şu soruları yöneltti:
“Kamu kurumlarında istihdam edilmesi gereken engelli kontenjanı sayısı 2016 yılı itibarıyla kaç kişidir? Kurumlara göre istihdam edilmesi gereken engelli sayısı ile istihdam edilmiş sayılar ve her kurum için boş kalmış kontenjan sayıları kaçar kişidir?

Kamu kurumlarında var olan binlerce engelli kontenjanının boş olduğuna dair basında çıkan haberler doğru mudur? Engelli yurttaşların diğer bireylerle eşit koşullar altında çalışma hakkına sahip olmasını sağlama yükümlülüğü BM Engelli Hakları Sözleşmesiyle devlete verilmişken kamu kurumlarındaki engelli istihdamı için öngörülen kontenjanların boş kalmasının nedeni nedir?

4857 sayılı iş kanunun 30’uncu ve 101’inci maddeleriyle yapılan düzenlemelerle hem kamuda hem de özel işyerlerinde engelli vatandaşların istihdamları kanuni bir zorunluluk olarak düzenlendiği 2008 yılından bu yana yıllar bazında kamu ve özel sektörde istihdam edilen engelli sayısı ne kadardır? Bu sayının cinsiyete göre dağılımı nedir?
Yasal zorunluluğa rağmen engelli istihdam etmeyen kamu ve özel işyerlerine 2008 yılından beri yıllar bazında yasal olarak kesilen idari para cezası tutarı ne kadardır? Kesilen bu idari para cezaları engelliler ile ilgili hangi projelere harcanmıştır? Harcanmayan tutarların toplamı ne kadardır ve ne şekilde değerlendirilmektedir?

Engellilerin durumlarına uygun işlere yerleştirilmesi ve iş ile ilgili gerekli eğitimleri yapmakla görevli olan İŞ-KUR son beş yılda hangi illerde kaç adet işe hazırlayıcı eğitim düzenlenmiştir? Bu eğitimlerden kaç engelli yurttaş yararlanmıştır?

İŞ-KUR tarafından engellilerin kişisel niteliklerine bakılmaksızın işyerlerine yönlendirildiğine dair iddialar doğru mudur? Bu iddiaları araştırmak için yasal bir çalışma başlatacak mısınız?
Engelli yurttaşların istihdamını etkileyen kamu kurumlarına ve iş yerlerine erişim konusundaki sorunların giderilmesi konusunda almış olduğunuz tedbirler nelerdir?

Yasal zorunluluklara rağmen engelli yurttaşların istihdamında yaşanan isteksizliğin nedenlerini ortaya çıkarmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemeye yönelik önümüzdeki sürece dair ne tür planlamalarınız mevcuttur? 

Kaynak: Şehrivan Gazetesi

A+A-

HABERE YORUM KAT