1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Böke: 5 gençten 1’i işsiz

Böke: 5 gençten 1’i işsiz

Böke: 5 gençten 1’i işsiz
A+A-

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, "AKP'nin kolaycı ve vasat politikalarının faturası işsizlik. Her beş gencimizden biri işsiz" dedi.

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, "Türkiye'nin ekonomik problemlerinin çözümü, AKP'nin vasat ve yanlış ekonomik modelinin terk edilerek, yüksek katma değerli üretime dayanan yeni ve bütüncül bir modelin derhal uygulamaya konulmasında yatmaktadır. AKP'nin kolaycı ve vasat politikalarının faturası işsizlik. Her beş gencimizden biri işsiz" dedi.
CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, 2016 Kasım Ayı işsizlik oranına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Böke, 2016 Kasım Ayı işsizlik oranına ilişkin, “Kasım ayında işsizlik mevsim etkisinden arındırıldığında yüzde 10,4, genç işsizliği ise yüzde 18,6 olarak gerçekleşti. Söz konusu oranın anlamı işgücüne dahil her beş gencimizden birinin işsiz olduğudur. Yıllardır süregelen yüksek yapışkan işsizlik oranı gibi kadınların işgücüne katılımı da düşük bir düzeyde yapışkanlığını sürdürmektedir. 2015 yılının Kasım ayında yüzde 31,6 olarak gerçekleşen kadınların işgücüne katılım oranı, erkeklerin işgücüne katılım oranının yarısından azdır. Küresel ekonomide rekabet edebilmenin ve kalkınmanın en önemli gereklerinden olan kadınların işgücüne katılımında da ne yazık ki dünya ortalamasının çok gerisinde kalmaya devam etmekteyiz. Dünyada her 10 kadından 5’i işgücüne dâhil olurken Türkiye’de her 10 kadından sadece 3’ü işgücüne dahil olmaktadır. İşsizlik ve istihdama ilişkin açıklanan son göstergeler, 14 yıllık AKP iktidarının ekonomi reçetelerinin işsizlik sorununu çözmek konusunda büyük bir başarısızlığa uğradığını, ülkemizde işsizliğin dünya ortalamasının altında işgücüne katılıma rağmen iki haneli rakamlarda yapışkan hale geldiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. 2002 yılından bu yana dünya konjonktürü Türkiye gibi ülkelere doğru politikalarla yapısal problemlerini çözerek, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma sağlamak için büyük bir imkan sunduğu halde, bu imkan AKP eliyle heba edilmiştir. AKP, üretim ekonomisine geçişi mümkün kılacak uzun erimli reformlar yerine, kolayı seçmiş, bir rant ekonomisi inşa ederek vasata razı olmuştur. Gelinen noktada, küresel koşulların değişmesiyle birlikte AKP mirasının, vatandaşlarımıza faturası daha net görülmektedir” ifadelerine yer verdi.

“Güvenlik ile desteklenmeyen esneklik daha fazla sömürü getirir”

İşsizlik rakamları üzerinden hükümetin politikalarını eleştiren Böke, İşsizlik sorununu çözmekte kolaycı ve vasata razı yaklaşımıyla başarısızlığa uğrayan iktidar, işgücü piyasasının yapısal sorunlarını çözmek konusunda da aynı kolaycılıkta ısrar etmektedir. “Esnek çalışma” adı altında, “geçici istihdam” modelleri Türkiye’de uygulanmaya çalışılarak, yapısal sorunlar geçici, yamalı bohça misali çözümlerle ötelenmeye çalışılmaktadır. “Esnek çalışma” yasasının amacı kayıtdışı istihdamı azaltmak, toplam işsizliği ve genç işsizliği düşürmek, kadınların işgücüne katılımını arttırmak olarak yansıtılmaktadır. Ancak, söz konusu yasanın satır araları okunduğunda ve geçici istihdam iş piyasasının diğer göstergeleriyle birlikte analiz edildiğinde, anılan yasanın tam aksi sonuçlar üreteceği, iş güvencesini daha da aşındıracağı, çalışanın kaderini tamamen piyasanın insafına terk edeceği ve AKP iktidarının neoliberal, piyasacı politikalarıyla zaten aşındırılan emek örgütlenmesini daha da zorlaştıracağı açıktır. Unutulmamalıdır ki; “güvence” ile desteklenmeyen “esneklik”, emek sömürüsünü arttırır ve işgücü piyasasının yapısal sorunlarını da, çözmek şöyle dursun, daha da derinleştirir. Nitekim AKP iktidarında genel eğilim, güvenceli istihdam imkanlarından, güvencesizliğe ve geçici işçiliğe hızlı bir geçiş biçiminde olmuştur. 2004 yılında yüzde 8,3 olan geçici istihdam 2014 yılında yüzde 13’e kadar çıkmış olup, yükselen geçici istihdama rağmen işsizlik seviyesi yüzde 9-10 seviyelerinde seyretmiştir. Aynı dönemde işsizlere işsizlik sebebi sorulduğunda her 10 işsizde 3’ü “geçici işi” bittiği için işsiz kaldığını beyan etmiştir. Yani geçici istihdam işsizlik sorununun çözümüne de katkı yapmamaktadır” açıklamasında bulundu.

“Her mahallede kreş açılması CHP’nin yeni kalkınma hamlesinin çok önemli bir adımı”

CHP’nin ekonomiye yönelik projelerine vurgu yapan Böke, “Türkiye’nin esnek çalışma yasası gibi emekçilerin hareket alanlarını kısıtlamaya çalışan palyatif politikalara değil beşeri ve fiziksel sermayeye dayalı istihdam ve üretim yaratıcı reel iktisadi politikalara ihtiyacı vardır. CHP’nin ortaya koyduğu Yeni Kalkınma Hamlesi eğitim ve teknoloji reformlarına dayanan bir üretim modeline geçişin altını çizmektedir. Türkiye ancak bu yeni kalkınma anlayışı ile yüksek katma değerli üretime, yüksek ücretli istihdama geçiş yapacaktır. CHP’nin Yeni Kalkınma Hamlesi gençlerin eğitim hayatları boyunca desteklenmesi, mezunlara iş bulacakları zamana kadar işsizlik desteğinin verilmesi, staj olanaklarının yanı sıra genç istihdamı teşvik eden büyüme modeli ile daha kolay iş bulmalarının sağlanması ve genç girişimcilere destek gerekliliklerini içermektedir. Kadınların ihtiyacı olan kısmi zamanlı çalışmadan ziyade tam zamanlı çalışırken çocuğunu gönül rahatlığıyla bırakabileceği ve gün içerisinde bakım sorumluluklarını yerine getirebileceği işyerinde açılacak kreşlerdir. Her mahallede kreş açılması CHP’nin yeni kalkınma hamlesinin çok önemli bir adımıdır. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak ve eğitimi yarıda kalmış kadınlar teşvik edilerek kadınların işgücüne katılımı arttırılmalıdır. İşgücüne katılımı zorlaştıran, ulaşım ve güvenlik gibi sorunlar çözülmelidir. İşyerinde kadınlara yapılan ayrımcılığın ve sözel, fiziksel ve psikolojik tacizin önüne geçilmeli ve yönetim kademelerinde de yer almaları teşvik edilmelidir. Türkiye’nin ekonomik problemlerinin çözümü, AKP’nin vasat ve yanlış ekonomik modelinin terk edilerek, yüksek katma değerli üretime dayanan yeni ve bütüncül bir modelin derhal uygulamaya konulmasında yatmaktadır” ifadelerini kullandı. (DHA)

A+A-

HABERE YORUM KAT