1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Babacan: Ekonomi Büyüyecek

Babacan: Ekonomi Büyüyecek

Babacan: Ekonomi Büyüyecek
A+A-

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “2014 yıl sonu itibariyle enflasyon oranın yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir” dedi.


Başbakan Yardımcısı Babacan, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2015 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerine Türkiye ekonomisi ile ilgili sunum yaptı. Dünya ekonomisinden bahsederek başladığı konuşmasında, dünya ekonomisinin küresel kriz sonrası ılımlı büyüme eğiliminin devam ettiğini belirten Babacan, "Henüz dünya genelini kapsayan, dengeli ve sürdürülebilir bir toparlanma sağlanamamıştır. Küresel büyüme ve dünya ticaretindeki artış kriz öncesi dönemin altında seyretmekte olup, son bir yıllık dönemdeki gerçekleşmeler beklentilerin altında kalmıştır. Ekonomik aktiviteler, toparlanma süreci bölgeler ve ülkeler arasında önemli farklılıklar göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde hızlı bir toparlanma görülürken, avro bölgesi ve Japon ekonomisindeki büyüme düzensiz ve havai seyretmektedir" ifadelerini kullandı.


Babacan, Türkiye ekonomisinin 2014 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.3 büyüme kaydedeceğini belirterek, "Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme dinamiği sağlamak üzere kredi piyasasının sağlıklı temellere oturtulması, kredilerin daha üretken alanlara yönlendirilmesi, üretimin ve ihracatın desteklenmesi için alınan makro ihtiyati tedbirler sonucunda, iç ve dış talep arasında kayda değer dengelenme süreci yaşanmıştır" şeklinde konuştu.


“İŞSİZLİK ORANININ YÜZDE 9,6 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ”
2014 yılında işsizlik oranının yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördüklerini aktaran Babacan, iş gücüne katılım oranındaki artışın uygulanmakta olan istihdam politikalarının, kadınların iş gücüne katılım oranındaki artışın ve yaratılan güçlü istihdam politikalarının artışlarının sonucunda iş gücü piyasasındaki beklentilerinin iyileşmesinin etkili olduğunu ifade etti. Babacan, şunları kaydetti:
"2013 yılı ortalarında başlayan döviz kuru hareketleri ile gıda fiyatlarındaki yüksek seyir, 2014 yılı enflasyonu üzerinde olumsuz yönde etkili olmuştur. Yıl boyunca enflasyon, hedefin belirgin bir şekilde üzerinde kalarak yüzde 8,96 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2014 yıl sonu itibariyle bu oranın yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Türkiye cumhuriyet merkez bankası son açıklanan enflasyon raporunda 2014 yılı sonu için enflasyonun yüzde 8,4 ile yüzde 9,4 arasında gerçekleşmesi beklenmektedir.”


İhracatın olumlu bir performans gösterdiğini kaydeden Babacan, “İhracatımız 2014 yılında yüzde 5,7 oranında artarak 160,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Uygulanmakta olan makro ihtiyati tedbirlerin ve altın ithalatının uzun dönem seyrine dönmesinin etkisiyle 2014 yılında ithalat artışı önemli ölçüde yavaşlamıştır. Toplam ithalatın 2014 yılında yüzde 3 oranında azalarak 244 milyar dolar düzeyine gerilemesi tahmin edilmektedir” diye konuştu.


“GSMH ORANININ YÜZDE 5,7 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞMESİ BEKLENMEKTEDİR”
Dış ticaret açığının 99,5 milyar dolardan 2014 yılında 83,5 milyar dolara gerileyeceğini ifade eden Babacan, “Dış ticaret açığındaki bu olumlu gelişmeye paralel olarak, 2014 yılında cari işlemler açığının geçen yıla göre 19,1 milyar dolar azalarak 46 milyar dolar, gayri safi milli hasılaya oranının ise yüzde 5,7 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

Maliye politikalarındaki duruşlarının devam edeceği işaretini veren Babacan, “2014 yılında yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen Merkezi Yönetim Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının program boyunca kademeli olarak düşmesi ve 2017 yılında yüzde 0,3 olması hedeflenmektedir. Program tanımlı kamu kesimi faiz dışı dengesinin gayrisafi yurt içi hasılaya oranının da program dönemi boyunca tedricen artması ve dönem sonunda yüzde 1,8 seviyesine yükselmesi öngörülmektedir. 2014 yılında Hazine Finansman Programı’nda beklenenden daha iyi bir performans gerçekleşmiştir. Özellikle öngörülenden yüksek gerçekleşen faiz dışı fazla neticesinde 2014 yılı Hazine iç borçlanması öngörülen düzeyin altında kalmıştır. Bu çerçevede, yılbaşında yüzde 86 olarak açıklanan toplam iç borç çevirme oranının yılsonu itibariyle yüzde 81,6 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir” diye konuştu.

A+A-

HABERE YORUM KAT