1. HABERLER

  2. YEREL

  3. Aydın İl Genel Meclisi Köylerin Sorunlarını Çözüyor

Aydın İl Genel Meclisi Köylerin Sorunlarını Çözüyor

Aydın İl Genel Meclisi Köylerin Sorunlarını Çözüyor
A+A-

Aydın İl Genel Meclisi'nin 2013 Şubat ayı olağan oturumları İl Genel Meclisi Başkanı Hayri Güleç başkanlığında yapılan toplantılarla tamamlandı. Toplantıda Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu Başkanı

Aydın İl Genel Meclisi'nin 2013 Şubat ayı olağan oturumları İl Genel Meclisi Başkanı Hayri Güleç başkanlığında yapılan toplantılarla tamamlandı.
Toplantıda Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu Başkanı Ahmet Akşit, tarafından okunan komisyon raporunda Karpuzlu İlçesi Gölcük Köyü ile Akçaabat Köy yollarının ağır tonajlı maden araçları tarafından bozulması nedeniyle 2013 yılı 2.kat asfalt ek programına alınarak, çalışmaların başlatılması ve takibinin daha iyi olacağı komisyonca uygun görüldü.
Karpuzlu Tekeler grup köyyolunun mevcut haliyle çok dar olduğuiki aracın yana yana geçemediği için trafik seyrinin aksadığı ve tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. Bu nedenle dar olan tehlike arz eden kısımlarının özel mülkiyet sahiplerinden taahhütnameler alındıktan sonra yol onarım ek programına alınarak yol genişletme çalışmalarının başlatılması kararlaştırıldı.
Enerji, Doğal Kaynaklar Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Ahmet Topbaş, komisyon raporu hakkında yaptığı açıklamada; "Aydın ilinde jeotermal kaynaklardan yılık üretilen elektrik kaç megawattır. İl genelinde tüketilen yıllık elektrik miktarı kaç megawattır. AYDEM'den alınana bilgilere göre Aydın ilinde 2012 yılı sonu itibariyle Jeotermal Santrallerinden üretilen elektrik miktarı 298,089 MWh (Mega Watt Saat) olduğu, 2012 yılında tüketilen Elektrik mikrarı 2011,808 MWh olduğu tespit edilmiştir. Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Turan Türkmen tarafından okunan komisyon raporunda Koçarlı İlçesi Cincin Köyündeki pis atık ve giderlerin çevreye yaymış olduğu kötü kokunun giderilmesi için köy yerleşim yerinde sonunda arıtma tesisi bulunmayan alt yapı şebekesinin mevcut olmasından dolayı en kısa sürede müstakil bir arıtma tesinin kurulmasına ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü köy halkının çevre bilncinin arttırılması için geceleri eğitim verilmesine komisyon tarafından uygun görülmüştür" dedi.
Azizi Nikolaos Kilisesi ile ilgili komisyon raporunu okuyan Turizm Tanıtım ve Dış İlişkiler Başkanı M. Cahit Kaya da, "Söke ilçesi Güllübahçe (Gelebeç) Azizi Nikolaos Kilisesinin doğal ve insan eliyle yapılan tahribatların bir an önce önüne geçilmesi için ilgili belediyenin önderliğinde, uzmanlar tarafından statik raporlarının, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması ve bu projeleri Kültür ve Tabiat Varlıkları Fonuna müracaat ederek restore edilmesinin, gelecek kuşaklara da kültür mirası olarak kazandırılmasının yanı sıra Aydın İlinin Turizm Tanıtımına da önemli katkı sağlayacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.
İl Genel Meclisi'nde okunan komisyon raporları daha sonra yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
(MB-İK)

09.02.2013 10:38:10 TSI
A+A-

HABERE YORUM KAT