1. HABERLER

  2. YEREL

  3. Atık Bedeli Uygulamasına Yürütmeyi Durdurma Kararı

Atık Bedeli Uygulamasına Yürütmeyi Durdurma Kararı

Atık Bedeli Uygulamasına Yürütmeyi Durdurma Kararı
A+A-

Türk Alman Kültürel İşbirliği Derneği'nin, Seyhan Belediyesi'ne karşı "evsel katı atık bedeli"nin fahiş ve dayanıksız olduğu iddiasıyla açtığı dava sonuçlandı. Adana 2. İdare Mahkemesi'ne görülen d

Türk Alman Kültürel İşbirliği Derneği'nin, Seyhan Belediyesi'ne karşı "evsel katı atık bedeli"nin fahiş ve dayanıksız olduğu iddiasıyla açtığı dava sonuçlandı.
Adana 2. İdare Mahkemesi'ne görülen davada, itiraz yolu açık olmak üzere yürütmenin durdurulmasına karar verildi.
Şu ana kadar ödenen faturaların, mahkemenin nihai kararından sonra vatandaşa iade edilmesinin zorunlu olacağını kaydeden Türk Alman Kültürel İşbirliği Derneği Hukuk Danışmanı Avukat Dr. Polat İşoğlu, derneğe Seyhan Belediyesi tarafından gönderilen faturada aylık evsel atık su bedelinin 245 lira olduğunu, bunun da yıllık 3 bin lira gibi bir rakama tekabül ettiğini belirterek, İstanbul Beşiktaş'ta bir derneğin aynı konulu fatura için yıllık 11 lira ödediğini söyledi.
Adana 2. İdare Mahkemesi'nin 2012/1620 esas nolu kararında dava isteminin özeti şöyle:
"Seyhan Belediye Meclisi'nin 04. 04. 2012 gün ve 18 ayılı kararının ve evsel atık toplama bedelinin; faaliyet konuları ile ilgili olarak ücret belirlenmediği, halkın bilgilendirilmesi yoluna gidilmediği, istenilen tutarın fahiş ve dayanaksız olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenmektedir."
Mahkeme kararı ise özetle şu gerekçelere dayandırılıyor:
"09. 11. 2012 tarihli fatura ile, evsel katı atık toplama bedeli olarak 1.613,04 TL talep edilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Aynı hizmet için birden fazla bedel alınamayacağı ve toplam maliyetten varsa enerji üretimi ve satışı ile elde edilecek gelirin düşülmesi gerektiği de göz önünde bulundurulduğunda, istemin birer bileşeni olan ve ilçe belediyelerinde yürütülen hizmetler için ayrı tarifeler hazırlanmasının mümkün bulunmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu kararda ve bu karar esas alınarak talep edilen katı atık toplama ücretine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamıştır.
Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27/2. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen 7 gün içinde Adana Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 19/12/2012 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."
(ADN-Y)

14.01.2013 11:29:48 TSI
A+A-

HABERE YORUM KAT