1. HABERLER

  2. YEREL

  3. Aktif Eğitimciler Sendikasının "inanca Özgürlük" Kampanyası Gediz'de

Aktif Eğitimciler Sendikasının "inanca Özgürlük" Kampanyası Gediz'de

Aktif Eğitimciler Sendikasının inanca Özgürlük Kampanyası Gedizde
A+A-

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Aktif Eğitimciler Sendikasının (AES) Türkiye'de başlattığı "İnanca Özgürlük" kampanyası için bir toplantı düzenlendi. Din ve vicdan hürriyetinin ele alındığı toplantıda

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Aktif Eğitimciler Sendikasının (AES) Türkiye'de başlattığı "İnanca Özgürlük" kampanyası için bir toplantı düzenlendi.
Din ve vicdan hürriyetinin ele alındığı toplantıda bir konuşma yapan Aktif Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı Osman Bahçe, yurt çapında başlatmış oldukları "İnanca Özgürlük" kampanyasını Kütahya ve ilçelerinde sürdürmekten mutluluk duyduklarını söyledi.
"İnanca Özgürlük" kampanyasının sonuçlandığında, elde edilen sonuçların tüm Bakanlıklar ve siyasi partilere sunulacağını belirten Aktif Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı Osman Bahçe, sözlerine söyle devam etti.
"Anayasamızda; "Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak devletin temel amaç ve görevlerindendir."
"Ülkemizde herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmaya yönelik olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. İnsanları ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlamak suç olduğu gibi; insanların dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanması ve/veya suçlanması ya da suçlu muamelesine maruz bırakılması da suçtur."
"Herkes, dilediği alanda çalışma hürriyetine sahiptir. Çalışma, herkesin hakkı ve ödevi olup devlet, vatandaşlarını inançlarıyla çalışma hakları arasında tercihe zorlamak yerine, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek, çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla mükelleftir." "Ülkemizin her bir bireyi, görevin gerektirdiği niteliklere (objektif ve bilimsel) sahip olmak koşuluyla kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez. Ayrıca eğitim-öğretim hakkı en temel ve insani haklardan olup kimse, inançları gereği tercih ettiği kıyafet nedeniyle eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim ve öğretim kurumlarında yürütülen eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler her ne suretle ve sebeple olursa olsun engellenemez."
"Devlet, inançlarına ait tercihlerini sorgulamak, değiştirmeye zorlamak yerine tüm gençleri cehaletten korumak için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olup Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz." hükümlerine yer verilmiştir.
Diğer taraftan ülkemizin de imza koyduğu uluslararası düzenlemelerle bireylerin; düşünce, din ve vicdan özgürlüğü güvence altına alınmıştır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 18'inci maddesinde "Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, din veya topluca, açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir." denilmektedir.
Bu bağlamda; a)Ülkemizde kamu kurumlarında görevli bireylerin serbest kıyafetle ve/veya inançlarının gerektirdiği kıyafetle görev yapabilmesi, ilgili yasal düzenlemelerde personelin görevi başında inancının gerektirdiği kıyafetleri giyinmesini engelleyici (özellikle başörtüsü ile görev yapmayı engelleyen) kısıtlamaların kaldırılması, b)Kamu hizmeti sunulan bütün kurumlarda, özellikle okullarda tüm eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarını karşılayabilecek ibadethanelerin oluşturulması için gerekli yasal düzenlemelerin ivedi olarak yapılması, söz konusu taleplerin ideolojik ve siyasi tartışmaların dışında insani bir ihtiyaç olarak değerlendirilmesi gerekir" dedi.
(MA-EFE)

16.01.2013 12:18:20 TSI
A+A-

HABERE YORUM KAT