1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. 657'deki değişikliğin bam teli memur tanımı

657'deki değişikliğin bam teli memur tanımı

657'deki değişikliğin bam teli memur tanımı
A+A-

Memurların yazılarını takip ettiği Ahmet Ünlü, bugünkü yazısında 657 sayılı Kanundaki değişikliğin bam telinin memur tanımı olduğunu söyledi.

Kamu personelinin yakından takip ettiği Ahmet Ünlü, Yeni Şafak'taki köşesinde 657 sayılı devlet memurları kanununa değindi.

"Kamu kesiminde nasıl bir istihdam şekline yer verilmesi gerektiği 1982 Anayasasının 128 inci maddesinde yer verilmiştir" diyen Ünlü, bu maddede; Devletin, KİT'lerin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle gördürüleceği ile memurlar ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerinin yasa ile düzenleneceği hüküm altına alındığını ve 1961 Anayasasında da benzer düzenlemelerin görülebileceğini hatırlattı.

"Hem 1961 hem de 1982 Anayasalarında Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği belirtilmektedir" diyen Ünlü, "Öz olarak her iki anayasada da asli ve sürekli kamu hizmeti ile genel idare esaslarının ön plana çıktığı görülmektedir. Hal böyle olduğu için de 1961 Anayasasının cari olduğu dönemde yürürlüğe giren 657 sayılı Kanundaki memur tanımı değişikliğe uğramamıştır" dedi.

Genel idare esasları, asli ve sürekli kamu hizmetleri ile diğer kamu görevlilerinin ne olduğuna ilişkin herhangi bir mevzuat hükmü bulunmadığını hatırlatan Ünlü, "Öncelikle asli ve sürekli kamu hizmeti ile genel idare esaslarının tanımının yapılması gerekmektedir. Bu tanımların yapılması konunun bam telini oluşturmaktadır. Diğer değişikliklerin nasıl olması gerektiği ise üç aşağı beş yukarı bilinmektedir. Yani reform tek bir madde ile olacaktır" dedi.

ANAYASAYA UYGUN MU?

"657 sayılı Kanundaki memur tanımının Anayasadaki tanımla örtüşür ancak, tanımda yer alan asli ve sürekli kamu hizmeti ile genel idare esaslarının ne olduğuna ilişkin hususlara yer verilmediğini ve açıkta bırakıldığını görüyoruz" diyen Ünlü, "Buna göre Kanundaki memur tanımının; “Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır" diye yazdı.

"MEMUR TANIMI İÇERİSİNDE YER ALMAMALILAR"

Bu tanımdaki muğlaklık yüzünden memur tanımı içerisine girmeyecek bir çok kamu görevlisinin memur olarak tanımlandığı ve 12 hizmet sınıfına dahil edildiğini söyleyen Ünlü, "12 hizmet sınıfına baktığımızda en bariz şekilde yardımcı hizmetler sınıfını görüyoruz. Bu hizmet sınıfında yer alanların hiçbir şekilde memur tanımı içerisinde yer almaması gerekirken memur olarak karşımıza çıktığı görülmektedir" dedi.

"657'NİN BAM TELİ MEMUR TANIMI"

657 sayılı Kanundaki değişikliğin bam telinin memur tanımı olduğunu söyleyen Ünlü, "Bu tanım sorunu giderildiğinde ve 657 sayılı Kanunda memur tanımı yeniden yapıldığında konunun büyük bir kısmının çözüldüğü görülecektir. Birkaç soruyla konuyu açıklığa kavuşturalım. Mayıs 2016 verilerine göre 2.517.513 memur sayısından kaç tanesi asli ve sürekli kamu hizmeti görmektedir? Yardımcı hizmetler sınıfında göre yapanlara memur denilebilir mi? Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetlerinde görev yapanlar memur tanımına girer mi? Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görev yapanlar memur tanımına girer mi?" dedi.

Kaynak: Haber10

A+A-

HABERE YORUM KAT