1. HABERLER

  2. YEREL

  3. 2b Arazi Satışları Başladı

2b Arazi Satışları Başladı

2b Arazi Satışları Başladı
A+A-

Antalya Defterdarı Hidayet Mat yaptığı yazılı açıklamada,2B arazilerinin satış ve iadesi ile ilgili 6292 sayılı kanunun 26 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girdiğini ve bu tarihten itibaren başvuruların

Antalya Defterdarı Hidayet Mat yaptığı yazılı açıklamada,2B arazilerinin satış ve iadesi ile ilgili 6292 sayılı kanunun 26 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girdiğini ve bu tarihten itibaren başvuruların alınmaya başlandığını hatırlattı.
Dar gelirli ve alım gücü olmayan 2B hak sahibi vatandaşların kolayca başvurularını yapmaları ve arazilerini satın alabilmeleri için 4 Şubat 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6412 sayılı kanun ile başvuru ve satış bedellerinde yeni düzenlemelere gidildiğini belirten Mat açıklamasında şunları kaydetti:
"6292 sayılı yasaya göre satış bedellerine mahsup edilmek üzere; belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan taşınmazlar için 2.000.-TL, dışında olan taşınmazlar için ise 1.000.-TL başvuru bedeli alınıyor iken; getirilen yeni düzenleme ile, başvuru bedeli yatırmadan yapılan başvurular ile bundan sonra yapılacak başvurular, başvuru bedeli alınmaksızın geçerli kabul edilecek. Böylelikle, 2B arazisi satın alma başvurularında başvuru bedeli aranmayacaktır. Daha önce başvuru sahiplerinden tahsil edilen başvuru bedelleri peşin satışlarda satış bedelinden, taksitli satışlarda peşinat bedelinden veya kalan taksitlerden mahsup edilecektir. Yine daha önce tahsil edilen başvuru bedellerinin taşınmazın satış bedelinden fazla olması durumunda aradaki fark, ferağ işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren otuz gün içinde ilgilinin başvurusu üzerine iade edilecektir."
SATIŞ BEDELLERİ İNDİRİLDİ
Antalya Defterdarı Hidayet Mat, 6292 sayılı yasaya göre göre 2-B arazisinin satış bedelinin tamamını, rayiç bedelin yüzde 70'i üzerinden hesaplanıyorken, yeni düzenleme ile hak sahiplerine doğrudan satılacak taşınmazların bedelinin, taşınmazın 400 metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde 50'si, fazlası için rayiç bedelin yüzde 70'i üzerinden hesaplanacağını belirtti. Peşin ödemelerde satış bedeline yüzde yirmi oranında daha indirim uygulanması sonucunda taşınmazın 400 metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde 40'ı; fazlası için rayiç bedelin yüzde 56'sı üzerinden hesaplanacağını ifade eden Mat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Böylelikle; taşınmazın 400 metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde 60'ı; fazlası için rayiç bedelin yüzde 44'ü oranında indirim yapılmış olacak. Birden fazla taşınmazda hak sahibi olunması halinde, yüzde 50 satış bedeli hesaplaması, hak sahibinin tercih edeceği sadece bir taşınmaz için uygulanacak. Bir taşınmazdaki hak sahipliğinin devredilmesi halinde yüzde 50 satış bedelinin hesaplanması, taşınmazın sadece 400 metrekaresi için ve hak sahipleri hisseleri oranlanarak uygulanacak. Bunun yanında, hak sahiplerinden varsa başvuru tarihi itibariyle son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedelleri satış bedelinden öncelikle düşülecektir. Ecrimisil tahsil edildiğinin sonradan anlaşılması halinde ise, ecrimisil bedeli kalan taksitlerden mahsup edilecektir."
TEBLİGATLAR GÖNDERİLMEYE BAŞLANIYOR
Maliye Bakanlığı'nın 7 Şubat 2013 tarihli 2B arazilerinin satışına ilişkin izin ve talimatları gereğince, süresi içinde yapılan başvuruların değerlendirilerek hak sahipliği tespit edilenlerin adreslerine İl merkezinde Defterdarlık tarafından, ilçelerde ise Malmüdürlükleri veya olan yerlerde Milli Emlak Müdürlüklerince yazıyla; taşınmazın satış bedelini, peşin veya taksitle ödenmesi halinde ödeme koşullarını, ödeme süresini ve diğer yükümlülüklerini belirten tebligat yapılacağını bildiren Mat açıklamasında, şunları kaydetti:
"Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecektir. Taksitli satışlarda; satış bedelinin yüzde onu yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecektir. Kalanı ise, belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla üç yılda altı eşit taksitle, dışında en fazla dört yılda sekiz eşit taksitle faizsiz olarak ödenecektir. Taksit dönemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate alınarak belirlenecek ve 2/B taşınmazları taksitli satış sözleşmesi düzenlenecektir. Peşin satışlarda ise; satış bedelinin tamamı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecektir. Taksitli satışlarda, tahsil edilen bedeller düşüldükten sonra kalan miktarı karşılayacak tutarda kesin ve süresi son taksit tarihini altı ay geçecek şekilde banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanunî ipotek tesis edilmesi halinde; taşınmaz, tapuda hak sahibi adına devredilecektir. Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında yapılacak satış, tescil, devir, ve ipotek işlemleri ile bunlara bağlı ve tamamlayıcı nitelikteki işlemler veraset ve intikal vergisinden, 492 sayılı Kanun ile Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında alınan harçlardan, bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden ve genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince alınan ücretlerden muaftır.Peşin satışlarda satış bedelinin tamamını, taksitli satışlarda ise peşinatı süresi içinde ödemeyenler ile hak sahibi adına mülkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlarda ise yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenlerin doğrudan satın alma hakları düşecektir. 2/B arazileri ile ilgili bilgi için @antalyada2b twitter adresi, antalyadefterdarligi@yahoo.com e-mail adresi ve 0242 2386502 telefon danışma hattından her türlü soru cevaplandırılmakta ve bilgi verilmektedir."
Mat , 7 Şubat 2013 tarihi itibariyle 2/B arazileri ile ilgili toplam 94 binden fazla kullanıcı bulunmakta olduğunu, tüm başvurular değerlendirildiğinde 2/B arazilerinde başvuru oranı yüzde 90'ı geçtiğini bildirdi. 2/B arazilerinde hak sahibi kullanıcıların satın alma başvurusunda bulunabilmeleri için son tarihin 26 Şubat 2013 olduğunu hatırlatan Mat, 2B arazisi kullanıcı vatandaşların sunulan bu fırsatlardan yararlanmaları için son 20 günlük sürede başvurularını yapmaları gerektiğini açıkladı.
(SK-Y)

08.02.2013 10:49:04 TSI
A+A-

HABERE YORUM KAT